Vi byter till ny kommunikationsoperatör (KO) då vårt nuvarande avtal med NetAtOnce går ut 2023

2023-02-07

Vad innebär bytet av KO?

 

Vi är en av 39 medlemsföreningar i Västfiber, som totalt har c:a 16 000 anslutningar och c:a 33.000 användare. Västfiber tillhandahåller administrationstjänster, nätdokumentation, drift- och underhållsavtal, KO-avtal samt helskötsel av föreningar. Vi har t ex installerat Västfibers nätdokumentation.

Vi har valt att delta i Västfibers upphandling av ny kommunikationsoperatör! Styrelsen har gjort bedömningen att vi då kan få ett bättre avtal, mindre jobb för oss och få bättre ekonomiska villkor än om vi gjort det själva.

Vi kommer därför att i oktober 2023 byta till Itux/Tele2! Tjänsterna är likvärdiga eller bättre än idag.

Kortfattat innebär avtalet:

• Gruppavtal eller Öppen fiber som idag

• I Gruppavtalet ingår internet med hastighet upp till 1000/1000 mb, 23 TV-kanaler och IP-telefoni som förut med en låg månadskostnad till 2028.

• I avtalet ingår en router, en TV-Hub (med möjlighet att streama kanaler och film) och en ”Play app” som går att använda i hela Europa. Denna app kan användas med t.ex. Android TV eller Apple TV.

Ni som har Öppen fiber eller valt tilläggstjänster bör välja tjänster som är möjliga att säga upp till oktober 2023.

Avtalet om ny KO är mycket förmånligt för vår förenings ekonomi!

Vi kommer att byta ut utrustningen i hemmen och förstås i nodhusen. Bytet medför störningar i internet under en dag för Er.

Ytterligare information och detaljer om bytet kommer Ni att få i mars/april 2023 då vårt omläggningsprojekt startar.

Styrelsen i Gunnarp Fegen Fiber Ek

 

 


Tillbaka