Varför fiber?

 

 

Vi behöver själva ta ansvar för vår bygd!                    

Det måste vara attraktivt att bo här. Vi vill ha samma möjligheter till utkomst, boende och fritidsaktiviteter/nöjen som i de större orterna i kommunen.
Våra ungdomar och barnfamiljer skall efter utbildningar kunna ha möjlighet att återvända, bilda familj och bo här.

Vi är många engagerade och vi har växande företag, en ökad turism och engagerade idrottsföreningar. Kommunen är engagerad med bl a hemvård.
Låt oss dessutom dra nytta av Ullared!
För att vi skall kunna anställa (och behålla) duktiga medarbetare behöver vi erbjuda attraktivt boende i konkurrens med tätorterna!

På äldre da`r vill vi kunna bo kvar hemma. Då vill vi ha säkra trygghetslarm och enkelt genom videosamtal kunna samtala med t ex läkare, hemvårdare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster utan att behöva vänta på hjälp att resa hemifrån.
Och självklart vill vi alla kunna besöka och handla i de nya internetbutikerna, följa nya TV-kanaler osv.


 
Vill du intresseanmäla dig till en nyanslutning i andra etappen så hör av dig till ordforande@gunnarpfegenfiber.se 


 

 

 

 

 

 

 Kolla innan du gräver!

Att gräva av eller skada en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva eller har ett avverkningsuppdrag nära ledningar, uppdatera Ledningskollen och du får gratis informationom vilka ledningar som finns och var dessa är belägna. Detta ska göras innan uppdraget genomförs. Vi hjälper också till med att markera var kablen går någonstans. 
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se 

 

 

Vi är medlemmar i Västfiber

Västfiber samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling. Genom Västfiber håller vi oss uppdaterade om vad som händer, vad som är viktiga förändringar, som kan beröra oss. Vi kan också få oberoende hjälp. Vår nätdokumention finns numera och kommer att uppdateras i Västfibers dokumentationssystem. Se www.vastfiber.se för ytterligare information. 

För mer information kontakta: 

 

Rolf Bengtsson Tel: 0706916543 eller e-post ordforande@gunnarpfegenfiber.se