Varför fiber?

 

 

Vi behöver själva ta ansvar för vår bygd!                    

Det måste vara attraktivt att bo här. Vi vill ha samma möjligheter till utkomst, boende och fritidsaktiviteter/nöjen som i de större orterna i kommunen.
Våra ungdomar och barnfamiljer skall efter utbildningar kunna ha möjlighet att återvända, bilda familj och bo här.

Vi är många engagerade och vi har växande företag, en ökad turism och engagerade idrottsföreningar. Kommunen är engagerad med bl a hemvård.
Låt oss dessutom dra nytta av Ullared!
För att vi skall kunna anställa (och behålla) duktiga medarbetare behöver vi erbjuda attraktivt boende i konkurrens med tätorterna!

På äldre da`r vill vi kunna bo kvar hemma. Då vill vi ha säkra trygghetslarm och enkelt genom videosamtal kunna samtala med t ex läkare, hemvårdare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster utan att behöva vänta på hjälp att resa hemifrån.
Och självklart vill vi alla kunna besöka och handla i de nya internetbutikerna, följa nya TV-kanaler osv.


 
Vill du komma med i en senare etapp och vill visa ditt intresse för anslutning så gör intresseanmälan på startsidan. Betala in 200 kr till bg 338-9988 (100 kr i insats och 100 kr i årlig


 

 

 

 

 

 

 Kolla innan du gräver!

Att gräva av en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva, besök Ledningskollen som hjälper er att markera ut var kabeln går någonstans.
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se