Välkomna till årsstämma i Gunnarp Fegen Fiber i Gunnarps Bygdegård den 30 juni

2021-05-25

Vi håller årstämma i Gunnarps bygdegård den 30 juni kl 19.00.

Alla medlemmar i föreningen kommer att få information skickat till sig gällande stämman och hur den ska genomföras. Frågor besvaras av ordförande via mail ordforande@gunnarpfegenfiber.se eller via telefon 070-691 65 43. 

Styrelsen.


Tillbaka