Välkomna till årsstämma i Gunnarp Fegen Fiber i Fegens Bygdegård den 15 juni

2022-03-30

Vi håller årstämma i Fegens bygdegård den 15 juni kl 19.00.

Alla medlemmar i föreningen kommer att få information skickat till sig gällande stämman. Frågor besvaras av ordförande via mail ordforande@gunnarpfegenfiber.se eller via telefon 070-691 65 43. 

Styrelsen.


Tillbaka