Stämman 2020

2020-07-14

Den 30:e juni genomförde vi stämman i Gunnarp Fegen Fiber i Fegens bygdegård. Föredragningslista genomfördes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2019. Det valdes en ny ordförande Rolf Bengtsson. Vi hälsar Rolf välkommen till hans nya uppdrag som ordförande. Rolf har varit med i styrelsen i föreningen ett antal år. Maria tackar för uppvaktningen i samband med stämman.

 

Styrelsen.


Tillbaka