Påminnelse!

2021-06-28

Påminnelse!

Gör din stämma hörd och kom till vår stämma. Anmälan och frågor till mail ordforande@gunnarpfegenfiber.se

........................................................................................................................

Vi håller årstämma i Gunnarps bygdegård den 30 juni kl 19.00.

Alla medlemmar i föreningen kommer att få information skickat till sig gällande stämman och hur den ska genomföras. Frågor besvaras av ordförande via mail ordforande@gunnarpfegenfiber.se eller via telefon 070-691 65 43. 

Styrelsen.


Tillbaka