Omläggning till ny kommunikationsoperatör

2023-04-11

Styrelsen planerar nu omläggningen till ny kommunikationsoperatör (KO)

Vi har valt Västfibers nya, förmånliga avtal med Itux/Tele2. Även i det nya avtalet skall Ni välja mellan gruppavtal och öppen fiber (även fritidsabonnemang). Ni med vilande anslutningar behöver inte göra något

 

Omläggningen sker senast 2023-10-04. Vi har möten med Itux/Tele2, går igenom noder och planerar för matningen till dessa. Vi har testat våra befintliga routrar men de fungerar inte ihop med Tele2:s utrustning. De skall bytas ut till två enheter, en mediaomvandlare och en wifi-router, som förstås ingår. I god tid kommer en representant från Tele2 och monterar mediaomvandlaren hemma hos Er. Väljer Ni gruppavtal kommer Wifi-router och TV-box att distribueras till Er. Tele2 bygger parallella inkopplingar i nodhusen, så att bytet på omläggningsdagen sker smidigt och innebär få/inga störningar för Er. Styrelsen upprättar nya adressregister för inkopplingen i nodhusen och som läses in av Tele2.

 

Majoriteten av Er har idag gruppavtal, dvs föreningens fasta avtal med NetAtOnce. Ni har varit bundna i fem år. Det nya gruppavtalet har internet > 500/500 (max 1000/1000), 23 TV-kanaler och IP-telefoni dvs samma tjänster som förut till samma låga månadskostnad. Med Tele2-appen, som ingår vid beställning av TV-abonnemang, kan Ni se programmen inom Europa. Det är åter ett femårsavtal och Ni binder Er till 2028-09-30. Ni kan koppla upp två TV men bara en TV-box ingår. Vill ni koppla upp fler TV-apparater i huset och har en SmartTV med stöd för Chromecast kan Ni, utan extra kostnad, streama kanaler med Tele2 Play-appen.

 

Information om Ert val mellan gruppavtal/öppenfiber kommer under maj. Därefter samlar vi in informationen och anmäler till Tele2 i juni med adresser för utskicket av och montering utrustning. Omläggningen går till så att under de sista dagarna innan slutdatum, då nuvarande KO släcker sin del av nätet, kommer vi gradvis att tända upp med Tele2:s nät. Detta kommer att ske nodvis. Den dagen kommer nätet att ligga nere. Efterhand som kablar kommer på plats i noden tänds nätet upp igen. Ni som har avropat gruppavtalet kopplar in Er nya wifi-router och kontrollerar att det finns internetsignal till er adress. Därefter kopplar Ni in TV-boxen, loggar in på TV och allt borde fungera. Behöver Ni hjälp med installationen kan Föreningen ordna detta.

 

Ni som inte vill ha gruppavtalet väljer öppen fiber – även kortidsabonnemang - genom Itux. Det är friare men dyrare. Ni beställer själva leverantör och tjänster genom Itux. Se alla möjligheter på www.Itux.se.

 

Ni som har företagsanslutningar kommer att få separat information om hur Ni ska göra.

 

För att omläggningen ska gå bra krävs att alla tar del av information som ges. Styrelsen uppmanar alla att läsa den information som kommer, ser till att kunduppgifter som e-post och telefon är rätt. Vi lägger upp all information om bytet på vår hemsida och www.Vastfiber.se/FegenFiber (inkl länkar till Itux och Tele2) samt informerar Er via e-post och SMS. Och på årsstämman i juni, förstås, då Ni också får träffa representanter från Tele2. Ni kommer också att få telefonnummer och mailadress för frågor, felanmälan och support. Styrelsen finns förstås också tillgänglig för frågor.


Tillbaka