Möte i Fegens bygdegård 8/1

2013-11-12

Kom på vårt möte i Fegens Bygdegård 8:e januari, kl. 19:00

Träffa styrelsen och områdesansvariga. Ställ frågor och diskutera vår och bygdens framtid.

Du kan också kontakta styrelsen eller områdesansvariga: Sigge Bengtsson, Sive Gotthardssson, Björn Lund, Göran Persson, Agné Rapalaviciute, Bengt Gustavsson, Stefan Selenbrink, Per-Olof Pettersson, Rolf Bengtsson, Jens Christiansen, Anito Ljung, Maria Gunnarsson (också ordförande), Ingrid Dahlberg, Eva Arvidsson eller Alf Carlsson.

Vi behöver själva ta ansvar för vår bygd!

Det måste vara attraktivt att bo här. Vi vill ha samma möjligheter till utkomst, boende och fritidsaktiviteter/nöjen som i de större orterna i kommunen.
Våra ungdomar och barnfamiljer skall efter utbildningar kunna ha möjlighet att återvända, bilda familj och bo här.

Vi är många engagerade och vi har växande företag, en ökad turism och engagerade idrottsföreningar. Kommunen är engagerad med bl a hemvård.
Låt oss dessutom dra nytta av Ullared!
För att vi skall kunna anställa (och behålla) duktiga medarbetare behöver vi erbjuda attraktivt boende i konkurrens med tätorterna!

På äldre da`r vill vi kunna bo kvar hemma. Då vill vi ha säkra trygghetslarm och enkelt genom videosamtal kunna samtala med t ex läkare, hemvårdare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster utan att behöva vänta på hjälp att resa hemifrån.
Och självklart vill vi alla kunna besöka och handla i de nya internetbutikerna, följa nya TV-kanaler osv.
Den viktigaste etappen nu: Söka bidrag!

90% av kostnaderna för att bygga består av att gräva, lägga fiber och koppla ihop nätet. Detta skall vi söka bidrag till. Då vi fått bidraget och vet vad det kostar fattar vi tillsammans det slutgiltiga beslutet att bygga.
Ju fler som är med desto billigare blir det!
Vi skall lämna in en ansökan i början av januari för att bli klara 2015!

Vi vill att du anmäler dig nu!


 
Många är medlemmar! Men vi behöver fler. Betala in 200 kr till bg 338-9988 (100 kr i insats och 100 kr i årlig medlemsavgift). Maila din uppgifter till gunnarp.fegen.fiber@gmail.com el kontakta Eva Arvidsson 0346-60030. Som medlem har man rösträtt och kan stötta och påverka föreningen. Du binder dig senare med ett skriftligt avtal när vi vad det kostar.

Varför tvekar du?

Självklart vill Du ta ansvar för Din bygd. Men tänk också på att
 

 

 

 

 

 

 
Tillbaka