Information stämmobeslut 1 juni

2016-07-17

Information om stämmobeslutet 1 juni

På extra stämma den 1 juni beslöt medlemmarna att vi ska bygga ett eget fiberbaserat bredbandsnät. Som vår förening skall äga. Härligt! Vi fick beslut om bidrag från Länsstyrelsen!

På stämman lämnade vi bl a följande information innan beslutet:

När får vi fiber?

 • Vårt mål är 2017-12-31 - men det blir tufft

 • Vad ska vi göra?

  • Få fler medlemmar. Vårt mål är 250 fastighetervarav 208definierade som folkbokförda hushåll

  • Få in alla markavtal där vi vill gräva!

  • Få in anslutningsavtalen och första avgiften 10.000:-

  • Söka alla tillstånd (Ledningskollen, Trafikverket, kommunen, länsstyrelsen…)

  • Sätta ut alla markeringar för grävning, kopplingsskåp …

  • Upphandla Kommunikationsoperatör

 • Organisera ”företaget” Gunnarp-Fegen. Köpa in material, redovisa för moms och bidrag! Jaga kostnader!

   

  Vad kommer det att kosta?

 • Vår kalkyl är 10.445.123:-

 • Vi får 60% av godkända kostnader dock max 6.267. 074:-

 • Maximal avgift per anslutning är 19.900:- som sätts in som kapital i föreningen. Framtidsbanken bidrar med 2.000:-/anslutning.

 • Flera anslutningar på samma fastighet kostar min 6.000:-/anslutning max 19.900-

 • Drift och service av nätet c:a 50:-/månad + moms

 • Ansluter man sig efter definitiv ledningsdragning (då grävmaskin skall komma) kostar det minst 40.000:-. Upp till verklig kostnad.

   

  Varför ska vi äga själva?

   

  Att äga själva kräver ett engagemang av oss alla. Men vi bygger en egen tillgång och vi tror att månadsavgifterna blir lägre. Dessutom kan vi själva bestämma hur vi vill göra med vår egendom – vårt eget nät! Det blir mer och mer värt!

  Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er till styrelsen.

   

  Har du frågat din granne om han/hon är med i föreningen?

   

  www.gunnarpfegenfiber.se

   

  Med vänlig hälsning

  Styrelsen

   


Tillbaka