Hur vårt arbete fortskrider

2014-09-14

Enligt jordbruksverkets hemsida så kan man sedan den 3 sept ansöka om bidrag till fiber. Fönstret är öppet till december och vi kommer att lämna in ansökan inom den tiden. Det är viktigt att vi gör en så bra ansökan som möjligt. Vi i styrelsen arbetar på med att förbereda ansökan och markavtal. Vi går igenom medlemsregister och kollar att alla våra medlemmmar är med på kartan som ByNet uppdaterar för oss. Beslut om utbetalning av bidrag kommer inte att göras förrän till senvåren 2015 då eu tagit definitivt beslut om landsbygdsprogrammet.

 


Tillbaka