GDPR- dataskyddsförordningen


Gunnarp Fegen Fiber ekonomisk förening (769625-0088) är skyldiga till att följa dataskyddsförordningen som började gälla den 25 maj 2018. GDPR är en lag som behandlar dina personuppgifter och vi i styrelsen i Gunnarp Fegen Fiber ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning i föreningen.

Arbete med att se över hur lagen ska implementeras i vår förening pågår kontinuerligt. Dina personliga uppgifter som medlem är viktiga för oss och du ska alltid kunna känna dig trygg och ha vetskap om att dina uppgifter behandlas i föreningen, allt enligt gällande lag.
Läs mer om lagen på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Styrelsen Gunnarp Fegen Fiber

 

Kolla innan du gräver!

Att gräva av en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva, besök Ledningskollen som hjälper er att markera ut var kabeln går någonstans.
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se