GDPR- dataskyddsförordningen


Gunnarp Fegen Fiber ekonomisk förening (769625-0088) är skyldiga till att följa dataskyddsförordningen som började gälla den 25 maj 2018. GDPR är en lag som behandlar dina personuppgifter och vi i styrelsen i Gunnarp Fegen Fiber ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning i föreningen.

Arbete med att se över hur lagen ska implementeras i vår förening pågår kontinuerligt. Dina personliga uppgifter som medlem är viktiga för oss och du ska alltid kunna känna dig trygg och ha vetskap om att dina uppgifter behandlas i föreningen, allt enligt gällande lag.
Läs mer om lagen på https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Styrelsen Gunnarp Fegen Fiber

 

Kolla innan du gräver!

Att gräva av eller skada en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva eller har ett avverkningsuppdrag nära ledningar, uppdatera Ledningskollen och du får gratis informationom vilka ledningar som finns och var dessa är belägna. Detta ska göras innan uppdraget genomförs. Vi hjälper också till med att markera var kablen går någonstans. 
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se 

 

 

Vi är medlemmar i Västfiber

Västfiber samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling. Genom Västfiber håller vi oss uppdaterade om vad som händer, vad som är viktiga förändringar, som kan beröra oss. Vi kan också få oberoende hjälp. Vår nätdokumention finns numera och kommer att uppdateras i Västfibers dokumentationssystem. Se www.vastfiber.se för ytterligare information. 

För mer information kontakta: 

 

Rolf Bengtsson Tel: 0706916543 eller e-post ordforande@gunnarpfegenfiber.se