Våren 2013 startade vi projektet Gunnarp Fegen Fiber. Nu är vårt projekt i hamn efter några års arbete. Vi har fibertillgång i vårt område som var vårt mål att uppnå. 

Styrelse:

(Valdes på stämman):

Rolf Bengtsson          Ordf.
Lars Josefsson           Vice ordf.
Irene Andersson         Sekreterare
Agné Nilsson               Kassör


Bernt Johansson        Ledamot
Stefan Selenbrink       Ledamot
Per-Olof Pettersson    Ledamot

 

Försäljning

Om du säljer din fastighet behöver du göra en överlåtelse av ditt medlemskap i Gunnarp Fegens fiberförening för att de nya ägarna ska kunna fortsätta använda fiberanslutningen.

Fyll i överlåtelseblanketten och skicka den till:

Gunnarp/Fegens fiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen 3
311 52 Fegen ,    eller lämna den till någon i styrelsen.

 

 

Föreningsstadgar

Ladda ner Gunnarps Fegens Fiber Ek. föreningsstadgar här »


Hälsningar styrelsen för Gunnarp-Fegen Fiber Ek. förening

 

För mer information kontakta

Rolf Bengtsson Tel.:0706916543. E-post rolfifegen@gmail.com

 

 

 

Kolla innan du gräver!

Att gräva av eller skada en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva eller har ett avverkningsuppdrag nära ledningar, uppdatera Ledningskollen och du får gratis informationom vilka ledningar som finns och var dessa är belägna. Detta ska göras innan uppdraget genomförs. Vi hjälper också till med att markera var kablen går någonstans. 
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se 

 

 

Vi är medlemmar i Västfiber

Västfiber samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling. Genom Västfiber håller vi oss uppdaterade om vad som händer, vad som är viktiga förändringar, som kan beröra oss. Vi kan också få oberoende hjälp. Vår nätdokumention finns numera och kommer att uppdateras i Västfibers dokumentationssystem. Se www.vastfiber.se för ytterligare information. 

För mer information kontakta: 

 

Rolf Bengtsson Tel: 0706916543 eller e-post ordforande@gunnarpfegenfiber.se