Hej alla fiberintresserade i
Gunnarp-Fegen området.

Vi har på allvar satt igång med arbetet att bygga ett fibernät i området.
Våren 2013 gjorde vi en undersökning för att se hur stort intresset var.
Det visade sig vara stort.

Därför ordnade vi i augusti en extrastämma i Gunnarps bygdegård.
Där beslöt vi att använda oss av Fegens fiberförening och byta namn på den till
Gunnarp-Fegens Fiber Ek. förening.

Styrelse:

(Valdes på stämman):

Maria Gunnarsson     Ordf.
Lars Josefsson           Vice ordf.
Irene Andersson        Sekreterare
Agne Rapalaviciute    Kassör
Rolf Bengtsson

Eva Arvidsson
Bernt Johansson
Stefan Selenbrink     Suppleant
Jens Christiansen     Suppleant

 

För att bli medlem ska man betala in 200 kr till bg 338-9988.
(100 kr i insats och 100 kr i årlig medlems avg.)
Medlemskapet är inte bindande för fiberanslutning. Detta görs senare med ett skriftligt avtal när beräknade kostnader redovisats.

När du betalar, meddela:

Namn, Adress, Fastighetsbeteckning,  E-postadress och Telefonnummer.

En fastighetsägare per anslutning.

Använd gärna formuläret här », du får då en bekräftelse via epost när du betalt in.

Detta går också bra att meddela via mail till gunnarp.fegen.fiber@gmail.com
eller via medlemsblankett till Agne Rapalaviciute, Tokalynga 123, 311 51 Ätran.

För mer information kontakta

Rolf Bengtsson Tel.:0706916543. E-post rolfifegen@gmail.com 

 

Föreningsstadgar

Ladda ner Gunnarps Fegens Fiber Ek. föreningsstadgar här »


Hälsningar styrelsen för Gunnarp-Fegen Fiber Ek. förening

Kolla innan du gräver!

Att gräva av en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva, besök Ledningskollen som hjälper er att markera ut var kabeln går någonstans.
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se