Fibermöte 8/1 2014 i Fegens Bygdegård

2014-01-17

Uppslutningen på vårt möte i Fegens Bygdegård för väl ut. Ca 60 person kom och diskuterade vårt kommande fibernät.

 

Lars Josefsson berättade hur långt vi kommit i vårt arbete för att skicka in vår ansökan. Det vi nu måste arbeta med är att få fler medlemmar. Efter mötet har flera medlemmar kommit till och i dagsläget är vi 142st.Vi ska försöka skicka in vår ansökan i vår, så fort vi fått besked från Länsstyrelsen. 

Medverkade gjorde även Gustav Ljungqvist, ByNet. Han ställde frågan - Varför fiber?. Han berättade bl.a om framtidens E-hälsotjänster och att vi i framtiden kommer att behöva mer bandbredd för våra tjänster. Han talade också om hur det eventuellt blir med kopparnätet som vi nu använder till telefonin. Redan idag ser vi hur t.ex Skanova inte underhåller nätet. Han talade också om att fibern är driftsäker, lätt att uppgradera, hög hastighet och lång livslängd. Gustav informerade om den minskade månadskostnaden om vi installerar fiber. En  månadskostnad blir troligtvis 299,- för bredband, telefoni och TV.

 

Det viktigaste är att vi blir fler medlemmar. Alla bör vara aktiva i detta arbete. Ju fler medlemmar vi är desto högre bidrag kan vi erhålla. Därigenom kan fiberkostnaden för varje fastighetsägare minska. Ska vi försöka nå 200 medlemmar??  Knacka på hos din granne!

 

 


Tillbaka