Dags att välja tjänster

2023-05-08

 

Styrelsen arbetar nu med att förbereda bytet av KO från NetAtOnce till Itux/Tele2 i höst. Det är ett omfattande arbete. Vi har t ex kontrollerat alla kopplingar i nodhusen, kontrollerat och mätt reservfiber mellan nodhusen i Ätran och Fegen, rättat adresser och fastighetsbeteckningar. Bland annat.

 

För att internet och TV skall fungera kommer vi att behöva byta den utrustning som nu finns installerad i varje hus. En fastighetsbox (CPE) skall monteras på alla adresser, ny wifi-router och ny TV-box skall skickas ut.

 

Fastighetsboxen kommer att monteras av en underleverantör till Tele2, Bäcks Installation AB i Kungsbacka. Vi ordnar nu adresslistor med kontaktuppgifter så att de kan kontakta Er för att bestämma tid för montering. Vi har också tagit fram en karta över alla installationer så att de lättare skall kunna planera och hitta till Er för installation.

 

Senast i mitten av juni måste vi lämna uppgifter om hur många som skall ha Gruppavtal eller Öppen Fiber. Detta behövs så att vi kan beställa rätt antal och ordna utlämningen av routrar på ett effektivt sätt.

 

Vi behöver därför Er hjälp snarast. Vi vill att Ni väljer tjänster. Ni skall välja mellan Gruppavtal, Öppen Fiber eller vara vilande.

 

se information om TELE2 gruppavtal »

 

se information om TELE2 Öppen fiber »

 

Skriv ut Tjänstebekräftelse gör Ert val, skriv under och skicka till Föreningen omgående till

Gunnarp/Fegens fiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen 3
311 52 Fegen

 

eller maila till:  ordforande@gunnarpfegenfiber.se

 


Tillbaka