Byte av mediaomvandlare( CPE) börjar i september

2023-09-03


 Byte av mediaomvandlare( CPE) börjar i september

 

Gunnarp Fegen Fiberföreningkommer att byta tjänsteleverantör till iTUX/Tele2.

 

För att TV- och bredbandstjänsterna ska fungera så måste vi byta mediaomvandlaren i er bostad.

Mediaomvandlaren är den vita Intenoboxen som inkommande fiber är ansluten till.

 

Det är väldigt viktigt att er utrustning byts, i annat fall kommer era bredbandstjänster sluta att fungera.

Plocka undan möbler och dylikt runt mediaomvandlaren där installatörer ska arbeta. Flytta även undan vaser och prydnadsföremål för att undvika oönskad skada på dem.

 

Installationen kommer att utföras av Bäck Service & Underhåll, på uppdrag av Tele2 och Gunnarp Fegen Fiberförening.

Bäcks personal kan alltid legitimera sig med yrkeslegitimation.

Installationsarbete påbörjas 2023-09-04 i Fegen och genomförs under hela september månad.

Vänligen observera att det går inte boka in exakta besökstider under dagen då arbetet fortlöper från adress till adress.

Kan du inte vara hemma på aviserad dag ( mail från SM service) ber vi er att lämna nyckel till fiberföreningens kontaktpersoner.

Lämnade nycklar skall vara uppmärkta med adress.

Arbetet i nätet pågår mellan 07.30 – 17.00 vilket innebär att det  kommer bli störningar och längre avbrott i dina bredbands- och TV-tjänster den dagen när installationsarbete i din bostad kommer utföras.

Fungerar inte er tjänst efter 17.00 ska ni kontakta er nya tjänsteleverantör för felsökning.

 

Om installationen i din bostad ej genomförs kommer era TV- och bredbandstjänster sluta fungera.

 

OBS!

Bäck Service & Underhåll installatörer gör byte av mediaomvandlaren.

Installation av router och TV-box ombesörjer ni själva.

 

 

 

 

 


Tillbaka