Åska och blixtar

 

Nedanstående stycke är hämtat från Netatonce´s hemsida.

 


Urladdning skapad av induktion.

Det innebär att gnistor kan uppstå genom induktion i ledningar runt ett blixtnedslag, blixten behöver alltså inte ha en direkträff för att bli skadlig. En start sådan överföring kallas för EMP. De kostsammaste skadorna på elektronisk utrustning händer vid induktion.

 


För dig som bor på landsbygden

Koppla bort all utrustning innan det börjar åska. Var försiktig om åskan redan är framme. Har du otur kan blixten slå ner samtidigt som du håller på att koppla bort din utrustning.

Vid ökad risk för åska på din ort, ha för vana att alltid koppla bort din utrustning innan du går hemifrån.

Om du vet att åskan är på gång, koppla genast bort all utrustning i förebyggande syfte.

 


Har min utrustning skadats?

Om din utrustning inte fungerar som det ska efter ett åsknedslag. Kolla på undersida av modemet/teleboxen/mediaboxen oftast går det se att utrustningen har blivit skadad genom att plasten har smält.

 


Förebyggande åtgärder

Installera överspänningsskydd på inkommande el ledningar. De skyddar mot inledningsskador som oftast skapas av åska eller överspänning på elnätet .

Kolla innan du gräver!

Att gräva av eller skada en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva eller har ett avverkningsuppdrag nära ledningar, uppdatera Ledningskollen och du får gratis informationom vilka ledningar som finns och var dessa är belägna. Detta ska göras innan uppdraget genomförs. Vi hjälper också till med att markera var kablen går någonstans. 
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se 

 

 

Vi är medlemmar i Västfiber

Västfiber samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling. Genom Västfiber håller vi oss uppdaterade om vad som händer, vad som är viktiga förändringar, som kan beröra oss. Vi kan också få oberoende hjälp. Vår nätdokumention finns numera och kommer att uppdateras i Västfibers dokumentationssystem. Se www.vastfiber.se för ytterligare information. 

För mer information kontakta: 

 

Rolf Bengtsson Tel: 0706916543 eller e-post ordforande@gunnarpfegenfiber.se