Årsstämma Gunnarp Fegen Fiber den 7 juni kl 19 i Gunnarps Bygdegård

2017-05-14

Välkomna till årstämma den 7 juni. 

Styrelsen bjuder in till årstämma den 7 juni kl 19.00 i Gunnarps Bygdegård. 

Dagordning enligt stadgar och därefter fika. 

Därefter informerar styrelsen om arbetet och hur projektet fortsätter framåt. 

Varmt välkomna!

Styrelsen


Tillbaka