Välkommen till Gunnarp/Fegen fiberförening!

- Bredband - Telefoni - TV

Gunnarp Fegens Fiber är en medlemsägd fiberförening som tillhandahåller kommunikationstjänster till hushåll och företag inom området.

Föreningen bildades formellt den 2 december 2013 och nätet är i drift sedan tredje kvartalet 2018.Verksamheten drivs och administreras av styrelsen. 

 

 

Var och en ska lämna den gamla utrustningen på återvinningen som elektronikskrot. 

 

 


 Byte av mediaomvandlare( CPE) börjar i september

 

Gunnarp Fegen Fiberföreningkommer att byta tjänsteleverantör till iTUX/Tele2.

 

För att TV- och bredbandstjänsterna ska fungera så måste vi byta mediaomvandlaren i er bostad.

Mediaomvandlaren är den vita Intenoboxen som inkommande fiber är ansluten till.

 

Det är väldigt viktigt att er utrustning byts, i annat fall kommer era bredbandstjänster sluta att fungera.

Plocka undan möbler och dylikt runt mediaomvandlaren där installatörer ska arbeta. Flytta även undan vaser och prydnadsföremål för att undvika oönskad skada på dem.

 

Installationen kommer att utföras av Bäck Service & Underhåll, på uppdrag av Tele2 och Gunnarp Fegen Fiberförening.

Bäcks personal kan alltid legitimera sig med yrkeslegitimation.

Installationsarbete påbörjas 2023-09-04 i Fegen och genomförs under hela september månad.

Vänligen observera att det går inte boka in exakta besökstider under dagen då arbetet fortlöper från adress till adress.

Kan du inte vara hemma på aviserad dag ( mail från SM service) ber vi er att lämna nyckel till fiberföreningens kontaktpersoner.

Lämnade nycklar skall vara uppmärkta med adress.

Arbetet i nätet pågår mellan 07.30 – 17.00 vilket innebär att det  kommer bli störningar och längre avbrott i dina bredbands- och TV-tjänster den dagen när installationsarbete i din bostad kommer utföras.

Fungerar inte er tjänst efter 17.00 ska ni kontakta er nya tjänsteleverantör för felsökning.

 

Om installationen i din bostad ej genomförs kommer era TV- och bredbandstjänster sluta fungera.

 

OBS!

Bäck Service & Underhåll installatörer gör byte av mediaomvandlaren.

Installation av router och TV-box ombesörjer ni själva.

 

 

 

Hemsida TELE2

 

 

 

 Information om byte av CPE

publicerat 2023-08-13Nu skall Tele2 byta CPE (nuvarande router skall bytas ut) hemma hos Er

Läs mer »Dags att välja tjänster

publicerat 2023-05-08Ny kommunikationsoperatör. Information om TELE2 gruppavtal och öppen fiber

Läs mer »Årsstämma i Gunnarps Bygdegård den 14 juni

Årsstämma i Gunnarps Bygdegård den 14 juni

publicerat 2023-04-27

Läs mer »
Läs alla inlägg »

Kolla innan du gräver!

Att gräva av eller skada en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva eller har ett avverkningsuppdrag nära ledningar, uppdatera Ledningskollen och du får gratis informationom vilka ledningar som finns och var dessa är belägna. Detta ska göras innan uppdraget genomförs. Vi hjälper också till med att markera var kablen går någonstans. 
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se 

 

 

Vi är medlemmar i Västfiber

Västfiber samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling. Genom Västfiber håller vi oss uppdaterade om vad som händer, vad som är viktiga förändringar, som kan beröra oss. Vi kan också få oberoende hjälp. Vår nätdokumention finns numera och kommer att uppdateras i Västfibers dokumentationssystem. Se www.vastfiber.se för ytterligare information. 

För mer information kontakta: 

 

Rolf Bengtsson Tel: 0706916543 eller e-post ordforande@gunnarpfegenfiber.se