Välkommen till Gunnarp/Fegen fiberförening!

- Bredband - Telefoni - TV

Gunnarp Fegens Fiber är en medlemsägd fiberförening som tillhandahåller kommunikationstjänster till hushåll och företag inom området.

Föreningen bildades formellt den 2 december 2013 och nätet är i drift sedan tredje kvartalet 2018.Verksamheten drivs och administreras av styrelsen. 

 


 

Åska och blixtar!

I åsktider är det extra viktigt att vara rädd om sin tekniska utrustning.
NETatONCE har en bra guide som ni kan läsa här »

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 Redan dags att välja tjänster

publicerat 2023-05-08Ny kommunikationsoperatör

Läs mer »Omläggning till ny kommunikationsoperatör

publicerat 2023-04-11

Läs mer »Vi byter till ny kommunikationsoperatör (KO) då vårt nuvarande avtal med NetAtOnce går ut 2023

publicerat 2023-02-07Vad innebär bytet av KO?

Läs mer »
Läs alla inlägg »

Kolla innan du gräver!

Att gräva av eller skada en fiberkabel kan bli väldigt kostsamt. Kostnaden debiteras den som grävt av kabeln, detta är inget som fiberföreningen står för. Så, innan ni börjar gräva eller har ett avverkningsuppdrag nära ledningar, uppdatera Ledningskollen och du får gratis informationom vilka ledningar som finns och var dessa är belägna. Detta ska göras innan uppdraget genomförs. Vi hjälper också till med att markera var kablen går någonstans. 
Ledningskollen hittar ni här »

 

Kontakt:

Gunnarp/Fegenfiberförening
C/O Bengtsson
Trastvägen3
311 52 Fegen

 

Mail:

ordforande@gunnarpfegenfiber.se

ekonomi@gunnarpfegenfiber.se 

 

 

Vi är medlemmar i Västfiber

Västfiber samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling. Genom Västfiber håller vi oss uppdaterade om vad som händer, vad som är viktiga förändringar, som kan beröra oss. Vi kan också få oberoende hjälp. Vår nätdokumention finns numera och kommer att uppdateras i Västfibers dokumentationssystem. Se www.vastfiber.se för ytterligare information. 

För mer information kontakta: 

 

Rolf Bengtsson Tel: 0706916543 eller e-post ordforande@gunnarpfegenfiber.se